شهرخبر

سازمان اطلاعات سپاه از شناسایی باندی خبر داد که یک سوم جیوه مورد نیاز کارخانه پتروشیمی آبادان را به سرقت می‌بردند.

ترفند عجیب سارقان ۱۸ تن جیوه پتروشیمی آبادان