شهرخبر

بهرام نیا استاندار ایلام: چهار خطه کردن مسیر ایلام به مهران تا اربعین تکمیل می‌شود

بهرام نیا استاندار ایلام: چهار خطه کردن مسیر ایلام به مهران تا اربعین تکمیل می‌شود

بهرام نیا استاندار ایلام: چهار خطه کردن مسیر ایلام به مهران تا اربعین تکمیل می‌شود

خبرگزاری برنا