شرایط فروش نقدی محصولات سیبا موتور اعلام شد | قیمت و زمان تحویل