شهرخبر

اتفاقات نوین در بخش کشاورزی باعث پیشرفت می‌شود

اتفاقات نوین در بخش کشاورزی باعث پیشرفت می‌شود

معاون ویز جهاد کشاورزی گفت: اتفاق نوین باید پیش بیاید و آن این است که در بخش کشاورزی، ضریب نفوذ دانش و فناوری در دولت سیزدهم از ۶ به ۱۲ افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نمایشگاه بین المللی حوزه فناوری های نوین کشاورزی اظهار کرد: آرمان دولت، مردمی است و مهمترین مطالبه ریاست جمهوری از بخش کشاورزی، مطالبه رهبری است که باید کشاورزی دانش بنیان شود. 

وی با تاکید بر مردمی سازی شرکت های دانش بنیان افزود: در مقوله کشاورزی، مردمی‌سازی باید عملیاتی شود یعنی افرادی که در بخش خصوصی به عنوان خبرگان، کشاورزان پیشرو و استارت‌آپ ها اگر وظیفه به عهده ای دارند مکلف هستیم شرایط حضور آن هارا تسهیل کنیم. 

خیام نکوئی در خصوص محدودیت های دولت در زمینه کشاورزی گفت: این که امکانات دولت محدود است تردیدی نیست اما اتفاق نوین باید پیش بیاید و آن این است که در بخش کشاورزی، ضریب نفوذ دانش و فناوری در دولت سیزدهم از ۶ به ۱۲ افزایش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص آمار تحصیلات کشاورزان گفت: ۷۵ درصد از بهره برداران بخش کشاورزی یا بی سواد و یا کم سواد هستند.

وی تصریح کرد: ۳۴ درصد مطلقا بی سواد و ۴۱ درصد تحصیلات ابتدایی دارند.

انتهای پیام