شهرخبر

کاشت گیاه برای مراقبت از ساحل + عکس

کاشت گیاه برای مراقبت از ساحل + عکس

ادی مولیونو، یک ماهیگیر و کشاورز برای محافظت از ساحل در برابر آسیب بیشتر، گیاه می کارد