بیش‌ترین افزایش قیمت موادغذایی در بریتانیا طی ۱۴ سال اخیر رقم خورد