شهرخبر
بررسی عملیات بازار باز در هفته پایانی مرداد 1401

صعود نرخ سود بازار باز به قله 5 هفته +جدول

کدخبر: 515343
در هفته پایانی مرداد ماه روند معاملات در بازار باز ثابت مانده اما نرخ سود مسیری صعودی را به ثبت رسانده است. این شاخص در هفته منتهی به 24 مرداد ماه 0.3 واحد درصد افزایش پیدا کرده و به 20.3 درصد رسیده است. طبق بررسی ها این بیشترین میزان در 5 هفته گذشته بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، روند عملیات بازار باز در هفته اخیر ثابت مانده اما نرخ سود در این بازار صعودی شده است. در این معاملات بانک ها از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کرده و این نهاد نیز با توجه به صلاحدید خود در این بانک ها بسط پول می کند.

هر چه نرخ سود در این بده بستان بالاتر باشد هزینه استقراض بانک ها نیز رشد بیشتری خواهد داشت. در همین رابطه بانک مر کزی آمارهای خود را از وضعیت بازار باز منتشر کرده که حاکی از ثبت دو اتفاق مهم بوده است.

ثبت 70 هزار میلیارد تومان تزریق پول در بانک ها

در هفته پایانی مرداد ماه مجموع استقراض پول بانک ها از بانک مرکزی در سطح 70 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته است.

این در حالی است که نیاز بانک ها به پول همچنان در سطح بالایی قرار داشته است. بده بستان بانک ها و بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق در این بازار همراه است. به این معنا که بانک های نیازمند با فروش اوراق خود به بانک مرکزی از این نهاد، استقراض پول می کنند.

این دادو ستد البته توام با نرخ سود و تاریخ سررسیدی است که بانک ها باید در زمان معلوم شده دوباره هزینه قرض شده را با خرید دوباره اوراق به بانک مرکزی عودت دهند. این نرخ که در هفته های متوالی روندی نزولی را در پیش گرفته بود اکنون دوباره صعودی شده و با 0.3 واحد درصد رشد به 20.3 درصد رسیده که بالاترین سطح را از هفته پایانی تیر تاکنون داشته است. در مقابل اما در بازار شبانه روند تزریق نقدینگی در بازار مسیری فزاینده داشته است.

بازار باز

رشد اعتبارات قاعده مند در پایان مرداد ماه

در بازار شبانه اما دادوستد میان بانک های دارای مازاد و بانک های دارای کسری بوده و تاریخ سررسیدی کوتاه مدت دارد. به نوعی این معاملات در جهت برطرف کردن نیاز فوری نهادهای مالی بوده و نرخ سود بین بانکی در این بده بستان به دست می آید.

بررسی آمارهای هفته پایانی مرداد ماه در بازار بین بانکی اخیر نشان می دهد در این مقطع اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی برابر با 25 هزار و 530 میلیارد تومان ثبت شده و تقریبا 9 هزار و 500 میلیارد تومان بیشتر از هفته قبل بوده است.

بازار باز