در این خصوص مدیرعامل شرکت ویرا اندیش آذر معتقد است اثرتحریم ها مکانیزم ها را سخت‌تر کرده است، به همین دلیل انتظار ما از دولت سیزدهم این است که در خصوص تسهیل روند مجوزهای لازم گام های لازم را بردارد. شرکت ویرا اندیش آذر از سال ۱۳۹۸ با نام تجاری کالکان،‌تولید کننده تجهیزات حفاظت فردی و تجهیزات پزشکی پا به عرصه تولید انبوه گذاشت.