شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#آمریکا#رئیسی

معاون سیاسی دفتر رئیسی : آمریکا عقب نشینی کرد

معاون سیاسی دفتر رئیسی : آمریکا عقب نشینی کرد

جمشیدی نوشت : آمریکا از هدف استراتژیک خود در خروج از توافق ۲۰۱۵ و اعمال سیاست فشار حداکثری عقب نشینی کرد.

محمد جمشیدی ، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور نوشت :

آمریکا از هدف استراتژیک خود در خروج از توافق ۲۰۱۵ و اعمال سیاست فشار حداکثری عقب نشینی کرد.

آمریکا به دنبال ۱- برجام ابدی و ۲- مذاکرات منطقه ای و موشکی بود که نهایتا از جاه طلبی های خود عقب رانده شد.

معاون سیاسی دفتر رئیسی : آمریکا عقب نشینی کرد


۲۱۲۲۰