شهرخبر
ادعای عجیب عامل آدم ربایی دختر جوان در یکی از پارک های تهران

مرد افغان که به اتهام ربودن یک دختر نوجوان بازداشت شده، در دادسرای جنایی تهران ادعای عجیبی را مطرح کرد. او مدعی است دختر نوجوان را ربوده تا او را نجات دهد!

شامگاه جمعه گذشته افرادی که برای تفریح به پارکی در جنوب تهران رفته بودند شاهد صحنه عجیبی بودند. در نقطه خلوتی از پارک، مردی جوان درحالی‌که دختری نوجوان را با چاقو تهدید می‌‌کرد او را روی زمین می‌کشید. دختر نوجوان گریه می‌کرد و شاهدان فورا با پلیس تماس گرفتند. همزمان پدر دختر نوجوان که خانه‌شان در آن حوالی بود و به‌دنبال دخترش به پارک آمده بود، از راه رسید و با دیدن این صحنه برای نجات دخترش وارد عمل شد. از سوی دیگر مأموران پلیس نیز در پارک حاضر شدند و مرد چاقو به‌دست را دستگیر کردند.

دختر نوجوان که تبعه افغانستان است و از این ماجرا وحشت کرده بود به مأموران گفت: به همراه دوستانم برای تفریح و هواخوری به پارک آمده بودیم که ناگهان مردی به سمتم هجوم آورد و در مقابل چشمان بهت‌زده دوستانم، چاقویی زیر گلویم گذاشت و با تهدید از من خواست تا همراهش بروم. وی ادامه داد: از رفتار و حرف‌هایش فهمیدم که او قصد داشت با گروگان گرفتن من، طلاهایم را سرقت و مرا مورد آزار و اذیت قرار دهد اما سر بزنگاه، پدرم که به‌دنبال من آمده بود و مأموران رسیدند و نجاتم دادند. متهم گروگانگیر بازداشت شد و دیروز برای انجام تحقیق به شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران انتقال یافت. او در بازجویی‌ها ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: دخترنوجوان از هموطنانم بود و او را می‌شناختم. معمولا او را در پارک می‌دیدم مشغول پیاده‌روی بود اما شب حادثه متوجه شدم افراد دیگری دور او جمع شده‌اند. تصور کردم که آنها مزاحمش شده‌اند و باید نجاتش دهم. به سمتشان رفتم  اما دختر نوجوان گفت که آنها دوستانش هستند. اما فکر کردم از ترسش چنین ادعایی مطرح می‌کند. برای همین او را همراهم کشیدم که از دست مزاحمان نجات و تحویل پدرش بدهم. اما همان لحظه پدرش رسید و همه تصور کردند قصد زورگیری و ربودن دختر نوجوان را دارم. متهم که معتاد به گل و تریاک است در ادامه با دستور بازپرس جنایی تهران بازداشت شد و تحقیق از او ادامه دارد.