شهرخبر

ببینید | انتقاد جالب توجه رئیسی به دولت روحانی در خصوص پایین بودن سرعت اینترنت در مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰

ببینید | انتقاد جالب توجه رئیسی به دولت روحانی در خصوص پایین بودن سرعت اینترنت در مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰

به دنبال کند بودن این روزهای اینترنت ویدیویی ببینید از انتقادات رئیسی از دولت پیشین در خصوص پایین بودن سرعت اینترنت در مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰.

۲۶۴ ۲۶۲