شهرخبر

ببینید | لحظه تکان‌دهنده ریزش ساختمان به علت عدم رعایت موارد ایمنی در گودبرداری

ببینید | لحظه تکان‌دهنده ریزش ساختمان به علت عدم رعایت موارد ایمنی در گودبرداری

یک ساختمان که مجاورت محل گود برداری بود به علت عدم اجرای سازه نگهبان یک باره ریزش کرد. منبع: آخرین خبر

264 262