بازداشت رییس یک بانک در ایلام + علت

به گزارش رکنا،  عبدالوهاب بخشنده اتهام این رئیس بانک را جعل اسناد رسمی ، استفاده از سند مجعول، ارتشاء ، اختلاس و جعل رایانه‌ای اعلام کرد.

دادستان ایلام افزود: این پرونده در یکی از شعب بازپرسی دادگستری ایلام در حال رسیدگی است.