شهرخبر
جهان

ساختمان کنگره آمریکا | اقدام انتحاری در آمریکا

اقدام انتحاری در بیرون ساختمان کنگره آمریکا | تیر اندازی مرگبار در آمریکا

یک مرد در حالی که پشت خودرو نشسته بود، اوایل امروز (یکشنبه) خودرو خود را به موانع اطراف ساختمان کنگره می کوبد و سپس شروع به تیراندازی کرده و در آخر نیز در اقدامی انتحاری، به خود شلیک می کند.

اقدام انتحاری در بیرون ساختمان کنگره آمریکا | تیر اندازی مرگبار در آمریکا

اقدام انتحاری در بیرون ساختمان کنگره آمریکا

پلیس آمریکا:

 یک مرد در حالی که پشت خودرو نشسته بود، اوایل امروز (یکشنبه) خودرو خود را به موانع اطراف ساختمان کنگره آمریکا می کوبد و سپس شروع به تیراندازی کرده و در آخر نیز در اقدامی انتحاری، به خود شلیک می کند.

این مرد درست ساعت ۴ صبح ( به وقت محلی) [با خودرو] به سمت شرقی موانع موجود در اطراف ساختمان کنگره کوبید که در پی این اقدام، خودروی وی آتش گرفت. او سپس از خودرو پیاده شد و چندین گلوله در هوا شلیک کرد و زمانی که مأموران پلیس به این تیراندازی ها واکنش نشان دادند، اسلحه اش را به سمت خود چرخاند. هیچ کس دیگری [غیر از حمله کننده] در این حادثه آسیب ندیده است.

در بیانیه پلیس به نام عامل انتحاری اشاره نشده؛ اما پلیس اعلام کرد بازرسان پلیس در حال بررسی سوابق این فرد هستند.

اقدام انتحاری در بیرون ساختمان کنگره آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان