وقتی استاندار ، تلفن نماینده را جواب نمی‌دهد/ گلایه‌های تند نماینده سیلی زننده!