اخیرا در حالی‌که رسانه‌های داخلی و خارجی سرگرم پوشش خبرهای مربوط به احیای برجام هستند، خبرهایی از ترور شخصیت‌ها و حتی مقامات آمریکایی نظیر جان بولتن، دیپلمات آمریکایی به گوش رسیده‌است.

مشابه این وضعیت را در زمان توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ داشته‌ایم. اما آیا مدیریت تنش‌های جهانی در حال حاضر، شباهتی به آن زمان دارد؟