شهرخبر

خسارت سه هزار میلیارد تومانی خشکسالی به محیط زیست کشور

خسارت سه هزار میلیارد تومانی خشکسالی به محیط زیست کشور

حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبق برآوردهای اولیه، خشکسالی سه هزار میلیارد تومان به محیط زیست کشور خسارت وارد کرده است.