سری A| اینتر با پیروزی پرزحمت مقابل تیم تازه‌وارد فصل را آغاز کرد