از طرف دیگر قانون بودجه امسال مدیران شرکت های بورسی را ملزم کرده تا سود خود را از طریق  سامانه سجام پرداخت کنند و حالا سهامدارانی که سود سهام خود را در سال های گذشته دریافت نکرده اند و یا از میزان سود سنوات خود آگاهی ندارند باید نسبت به سجامی شدن خود اقدام کنند.