شهرخبر
شیب بالای تورم تولیدکننده خدمات در بهار 1401

آژیر قرمز تورم خدمات/ رشد هزینه تولید رکورد ده ساله زد

کدخبر: 514376
اقتصادنیوز: تورم خدمات در هر دو شاخه فصلی و نقطه ای خود به بالاترین سطح ده ساله رسید. هم سویی دو متغیر تورمی به باور برخی کارشناسان علامتی از خیز تورم پیش نگر در این شاخه است . این رویداد می تواند سیگنال افزایش تورم مصرف کننده را در فصل های آتی در بر داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز ، روند تورم تولید کننده در اقتصاد از اهمیت بالایی به دلیل انتفال قیمت ها در سمت مصرف کننده برخوردار است. از این رو برخی از تحلیل گران این شاخص را به نوعی تورم پیش نگر مصرف کننده میدانند. 

به طور کلی تورم تولید کننده به معنای تغییرات قیمت در هزینه های تولید در هر بخش است. به همین دلیل زمانی که در هر بخش هزینه های تولید با تورم بالایی مواجه شود طبیعتا این رشد قیمت به قیمت مصرفی محصول موردنظر نیز منتقل شده و تورم مصرف کننده را ادامه دار تر می کند.

در همین رابطه براساس داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار در بهار 1401 تورم تولید کننده بخش خدمات به رکورد ده ساله رسیده و در بالاترین سطح خود در ده سال اخیر قرار گرفته است.

رکوردزنی تورم تولید کننده خدمات در بهار 1401

بنابر داده های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده در بخش خدمات تقریبا برابر با 13.8 درصد به ثبت رسیده که در مقیاس فصلی ده سال اخیر سابقه نداشته است.

این افزایش در بخش فصلی موجب شده تا تورم نقطه ای تولید کننده در این بخش نیز رکورد بی سابقه ای را به ثبت برساند.

در همین رابطه بررسی های آماری نشان می دهد در این مقطع تورم تولید کننده بخش خدمات برابر با 49.4 در صد بوده و  در بالاترین سطح خود از ابتدای سال 90 تا کنون قرار گرفته است.

اما این افزایش به کدام یک از شاخه های تورم زابستگی بیشتری داشته است؟

تورم

بررسی تفکیک اجزای تورم خدمات

در بررسی فصلی تورم تولیدکننده بخش خدمات مشاهده می شود بیشترین میزان تورم در بخش فعالیت های مربوط به تامین جا و غذا رخ داده که برابر با 24.7 درصد بوده است. این بیشترین رشد فصلی قیمت دراین مقطع در مقایسه با سایر بخش ها بوده و نقش بسزایی را در بالابردن تورم کل خدمات داشته است.

رتبه های بعدی تورم در این فصل نیز به بخش هایی نظیر «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت» و «حمل و نقل و انبارداری» تعلق داشته که به ترتیب برابر با 19.2 درصد و 18.4 درصد بوده است.

در مقابل هم «آب رسانی» و «آموزس» کم ترین تورم های فصلی را در این بازه رقم زده اند که در مقیاس فصلی به ترتیب معادل با 0.1 درصد و 1.9 درصد به ثبت رسیده است.

درنهایت برخی تحلیل گران معتقدند هم سویی رشد فصلی و نقطه ای تورم تولید کننده در بخش خدمات می تواند علامتی از ادامه رشد تورم دراین شاخه و شیب صعودی قیمت ها در این خصوص باشد.

در همین رابطه در صورتی که همچنان تورم تولید کننده را دارای خاصیت پیش نگر بدانیم احتمالا این افزیش قیمت ها به بخش مصرف کننده و تورم خدمات در این شاخص منتقل شده و احتمال کاهش تورم را در فصل های آینده کمتر رقم زند.

تورم