به گزارش اکوایران؛ نمای کلی تجارت محصولات کشاورزی و غذایی نشان می دهد صادرکنندگان این بخش در اولین فصل سال جاری در مجموع 7.7 میلیون تن محصولات کشاورزی و غذایی صادرات داشته اند که ارزش آنها بالغ بر 4.6 میلیارد دلار بوده است. با توجه به داده های اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران از مجموع 4.6 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در مدت زمان مورد بررسی حدود 1.1  میلیارد دلار به بخش صادرات و تقریبا 3.5 میلیارد دلار به واردات اختصاص داشته است.

 از سوی دیگر روند تجارت محصولات کشاورزی و غذایی نشان می دهد در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، ارزش صادرات این محصولات، 13 درصد کاهش و ارزش واردات آنها 3 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم صادرات و واردات این محصولات از کل صادرات و واردات کالا  طی مدت مذکور به ترتیب 8.3 درصد و 29 درصد بوده است.

مهمترین کالای صادراتی و وارداتی

همچنین داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که براساس آمار اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران مهمترین کالای صادراتی و وارداتی در سه ماهه نخست 1401 ،به ترتیب «هندوانه تازه» و «ذرت دامی» بوده است که تقریبا 12 درصد از ارزش صادرات و حدود 18 درصد از ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی را به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در فصل نخست 1401 از لحاظ ارزشی با کاهش حدود 11 درصدی و از لحاظ وزنی با کاهش حدود 9 درصدی نسبت به سه ماهه نخست 1400 همراه بوده است. طی مدت زمان مذکور همچنین ارزش و مقدار واردات در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل به ترتیب افزایش حدود 3 درصدی و کاهش 13 درصدی را تجربه کرده است.

میانگین قیمت صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی در بهار 1401 به ترتیب 497 دلار به ازای هر تن و 638 دلار به ازای هر تن بوده است. در واقع، قیمت کالاهایی که به کشور وارد  شده، به طور میانگین، حدود 28 درصد بیشتر از کالاهایی بوده که از کشور صادر شده است. مقایسه  میانگین قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی و غذایی طی سه ماهه نخست 1401 با آمارهای متناظر در سه ماهه نخست سال 1400، نشان می دهد متوسط قیمت صادراتی و وارداتی به ترتیب کاهش حدود 11 دلار به ازای هر تن و افزایش 99 دلار به ازای هر تن را تجربه کرده است.

غذااااااااایی

غذااااااااایی