شهرخبر

دیار حاج قاسم سلیمانی، آخرین ایستگاه‌ دور اول سفرهای استانی دولت سیزدهم

دیار حاج قاسم سلیمانی، آخرین ایستگاه‌ دور اول سفرهای استانی دولت سیزدهم

دیار حاج قاسم سلیمانی، آخرین ایستگاه‌ دور اول سفرهای استانی دولت سیزدهم

خبرگزاری برنا