ویدئویی تلخ از گرمازدگی نیروهای صنعت نفت در عسلویه