شهرخبر
ایبِنا گزارش می‌دهد؛

انواع اوراق بهادار بانکی معاف از مالیات شد

با تصمیم مشترک بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس، انواع اوراق بهادار منتشره توسط شبکه بانکی، معاف از مالیات شناخته شد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در جلسه شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی با روسای سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار، انواع اوراق بهادار منتشره توسط شبکه بانکی، مشمول ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید و طبق قانون مذکور، معاف از مالیات شناخته شد.


بر این اساس، انواع اوراق بهادار، از جمله اوراق گواهی سپرده مدت دار عام و خاص و انواع صکوک ارزی و ریالی که در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ج. ا. امنتشر شوند، معاف از مالیات خواهد بود.


این معافیت شامل تمامی اوراق منتشر شده توسط شبکه بانکی، اعم از اوراقی که انتشار اولیه و بازخرید یا انتقال آن‌ها در شبکه بانکی کشور، انتشار اولیه آن‌ها در شبکه بانکی و معاملات ثانویه آن‌ها در بازار سرمایه و انتشار اولیه و معاملات ثانویه آن‌ها در بازار سرمایه انجام شود، خواهد بود.


طبق توافق صورت گرفته در جلسه شب گذشته، مقرر گردید هفته آینده بخشنامه مربوطه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی و از سوی سازمان امور مالیاتی به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شود.