کلکسیون جرم در یک ساندویچی! / پلیس مشهد همه چیز در این فست فودی کشف کرد