واکنش عجیب معاون استاندار خراسان به درگیری مرزی با افغانستان