مشکلی که به گفته فعالان این بخش با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر شدت هم پیدا کرده، بطوریکه قیمت تمام شده مواد اولیه برای این صنعت حداقل 5 برابر شده است. اما نکته جالب توجه در صنایع غذایی مستقر در تبریز علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه که مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورد و موجب شده تا بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند به کمبود نیروی کار مربوط می شود،‌ به طوریکه به گفته حمید سلیمان زاده مدیر شرکت صنایع غذایی حام و عضو هیات مدیره در حال حاضر واحدهای مستقر در این استان با کمبود نیروی کار روبرو هستند. 

شرکت صنایع غذایی حام در سال 1354 تاسیس شده است. این شرکت برای اولین بار در صنعت غذایی کشور توانست ایزویSHS (سیستم ایمنی بهداشت) را در دوران بیماری کرونا دریافت کند.