جزییات روند مذاکرات وین از زبان مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای