به گفته حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، پیش بینی شده که هنگامی که خانوار کارت رفاهی دریافت می کند که خود نوعی کارت اعتباری است، بتواند با طیف وسیع تری از وثایق تسهیلات را دریافت کند، که از جمله آن وثایق سهام عدالت است.