پیام وزیر ارشاد برای روز خبرنگار همزمان با حضور در مراسم عزاداری/ عکس