آخرین اخبار مهم از مذاکرات/ متن مذاکرات وین تا ساعاتی دیگر نهایی می‌شود؟