شهرخبر

دوچرخه سوار ایرانی به کمپ جهانی کره جنوبی اعزام شد

پوریا یعقوبی، دوچرخه سوار ایرانی به همراه جواد حفظی، مربی خود برای حضور در کمپ جهانی این رشته عازم کره جنوبی شد.

 دوچرخه سوار ایرانی به کمپ جهانی کره جنوبی اعزام شد

به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، جواد حفظی به عنوان مربی  و پوریا یعقوبی به عنوان ورزشکار  در دوره ۲۱ روزه کمپ جهانی در کشور کره جنوبی حضور خواهند داشت.

ضصثیصضثیضص