شهرخبر

فیلم/ عزاداری عاشورای حسینی در بم

عزاداری عاشورای حسینی در بم

مردم بم در روز عاشورای حسینی به عزاداری و سوگواری پرداختند.