جواد ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه در این راه باید نهاده هایی را در اختیار تولیدکننده بگذاریم تا دغدغه آنها برای دسترسی به نهاده ها کاهش یابد، اعلام کرده که این اتفاق به سرمایه نیاز دارد  و تامین این سرمایه همراهی بخش خصوصی را می‌طلبد.