شهرخبر

 مشاور تیم مذاکره‌ ایران : با نزدیکی تصمیم‌گیری، ضدتوافق ها در طرف غربی فشار بیشتری آورده اند

  مشاور تیم مذاکره‌ ایران : با نزدیکی تصمیم‌گیری، ضدتوافق ها در طرف غربی فشار بیشتری آورده اند

ایلنا نوشت: مرندی گفت : طرف غربی برای کاهش بحران انرژی هم که شده، باید تصمیم‌گیری کند.

سید محمد مرندی استاد دانشگاه تهران و مشاور تیم مذاکره کننده در گفت‌وگو با تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران گفت: برای کشورهای غربی روشن است که هیئت ایرانی آماده توافق است.

وی افزود: هر چقدر به مرحله تصمیم‌گیری نزدیک‌تر می شویم، خبرها به گوش می‌رسد که فشارها از داخل برخی کشورهای غربی علیه توافق شدت پیدا می‌کند. طرف غربی برای کاهش بحران انرژی هم که شده، باید تصمیم‌گیری کند.

  مشاور تیم مذاکره‌ ایران : با نزدیکی تصمیم‌گیری، ضدتوافق ها در طرف غربی فشار بیشتری آورده اند

۲۱۲۲۰