حضور همزمان ۲ ستاره در پرسپولیس/ بزرگترین ابهام تیم یحیی برطرف شد