شهرخبر
آزادی سه زندانی در میانه

صد آنلاین | دادستان عمومی و انقلاب میانه گفت:همزمان با تاسوعای حسینی خیرین و انجمن حمایت از زندانیان میانه سه زندانی را آزاد و به آغوش خانواده شان بازگرداندند.

محمودیان گفت: با یاری خیرین و انجمن حمایت از زندانیان میانه و با پرداخت ۲۰ میلیون تومان مبلغ رد مال سه زندانی که دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند سبب آزادی آنان شدند.