رضا فاطمی امین وزیر صمت در جلسه های پیش از کسب رای اعتماد در کمیسیون صنایع به صراحت اعلام کرد که با فروش خودرو در بورس کالا مخالف است و بورس کالا را محل مناسبی برای عرضه خودرو نمی داند.

با این حال نمایندگان مجلس در آن زمان چندان این نظر وزیر صمت را جدی نگرفتند اما حالا که به دنبال بردن خودرو به بورس کالا هستند مخالف وزارت صمت تبدیل به دست اندازی در این زمینه شده است.