تأثیر بر مذاکرات وین هدف اصلی تل آویو برای آغاز جنگ غزه