شهرخبر

عکس/ کاروان هشتم محرم در خمینی شهر اصفهان

کاروان هشتم محرم - خمینی شهر اصفهان

کاروان نمادین هشتم محرم با هدف بازآفرینی واقعه عظیم عاشورای حسینی در خمینی شهر برگزار شد.