این توئیت را، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بی پاسخ نگذاشت و انتهای این بگومگو به طرح ادعای بزرگ قاسمی در مورد روند اجرای پروژه مسکن ملی رسید. این ادعا از دیدگاه کارشناسان و فعالان حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.