شهرخبر

آیین تعزیه خوانی در روستای حصار - قزوین

روستای حصار قزوین را می‌توان به نوعی یکی از مراکز مهم تعزیه خوانی ایران به شمار آورد. این حسینیه مخصوص برگزاری تعزیه در این روستا که قدمت آن به دهه 50شمسی می‌رسد مشابهت بسیار زیادی به تکیه دولت تهران دارد. چنانکه به گفته اهالی بومی طراحان این حسینیه ...

آیین تعزیه خوانی در روستای حصار - قزوین

خبرگزاری تسنیم