شهرخبر

نخستین تصاویر از ورود آب هیرمند به ایران / فیلم

پس از ماهها طالبان بلاخره راضی شد که آب هیرمند را به سمت ایران رهاسازی کند.

نخستین تصاویر از ورود آب هیرمند به ایران / فیلم