شهرخبر

توییت زلنسکی به تایوانی ها | ما با شما هستیم

زلنسکی براشون در کامنت نوشته: ‎تایوان، ما با شما هستیم!

توییت زلنسکی به تایوانی ها | ما با شما هستیم

وزارت خارجه تایوان در توییتی نوشته: ما در محاصره نیروهای چینی هستیم، از متحدان غربی خود کمک می خواهیم.

زلنسکی براشون در کامنت نوشته: ‎تایوان، ما با شما هستیم! 

وزارت خارجه تایوان جواب داده: شما کی هستید؟IMG_20220806_203349_999

منبع: چند ثانیه