شهرخبر
مرگ هولناک امین دریانورد، کارگر منطقه نفتی بهرگان در تصادف

یک کارگر شاغل درمنطقه نفتی بهرگان بر اثر سانحه رانندگی جان باخت.

یک کارگر شاغل در بخش مخازن منطقه نفتی بهرگان حین عزیمت به محل کار خود با خودروی شخصی در مسیر  جاد‌ه‌ای دیلم به گناوه دچار سانحه رانندگی شد و جان باخت.

متوفی «امین دریانورد» متاهل و از نیروهای رسمی بوده است.

گفتنی است؛ مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.