آمار عجیب اما واقعی تیراندازی در خرمشهر / علت چیست؟

به گزارش رکنا، سرهنگ شمس الدین سهرابی رئیس پلیس خرمشهر گفت: باتوجه به رسم غلط تیراندازی در مراسمات فاتحه خوانی وعروسی، جلسات متعددی توسط پلیس این شهرستان با شیوخ وبزرگان طوایف برای جلوگیری از این فرهنگ غلط برگزار گردید.

سرهنگ سهرابی گفت: خوشبختانه از اول سال جاری تاکنون ۸۰درصد تیراندازی درمراسمات فاتحه خوانی و عروسیها در شهرستان خرمشهر کاهش داشته است.

علی رنجکش