شهرخبر

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان:

آب رهاسازی شده از سمت ‎افغانستان وارد «‎سیستان» شد

آب رهاسازی شده از سمت ‎افغانستان وارد «‎سیستان» شد

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان گفت: با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان‌ دستگاهی در سطح ملی، امروز شنبه آب رهاسازی شده وارد ‎سیستان شد.

به گزارش مشرق، کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان گفت: با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان‌ دستگاهی در سطح ملی، امروز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ آب رهاسازی شده از سمت ‎افغانستان وارد چاه‌نیمه‌های ‎سیستان شد.

وی تاکید کرد: رایزنی‌ها جهت تداوم و تثبیت جریان پایدار آب ادامه خواهد داشت.