شهرخبر

توضیح شورای اطلاع رسانی دولت درباره یک گزارش / مستندات رشد اقتصادی صفر در دهه گذشته

توضیح شورای اطلاع رسانی دولت درباره یک گزارش / مستندات رشد اقتصادی صفر در دهه گذشته

رشد اقتصادی کشور در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ هم ۴.۴ درصد بوده است.

پیرو انشار مطلبی از آفتاب نیوز تحت عنوان تکرار انکار واقعیات دولت رئیسی/ مردم بهتر یا بدتر شدن معیشت را می دانند + جدول ، شورای اطلاع رسانی با ارسال تضیحی به خبرآنلاین اعلام کرد :

همانطور که در متن خبر سایت آفتاب نیوز آمده است، سخنگوی دولت اظهار داشته که «دستاوردهایی در شروع رشد اقتصادی داریم که از میانگین صفر در دهه گذشته به ۴.۵ تا ۵ رسیده است. دستاوردهایی است که همه باید شیرینی آن را بچشند.»

اظهارنظر دکتر بهادری جهرمی درباره صفر بودن رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته، خبر تازه‌ای نبوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی از شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته طبق جدول زیر بوده است:

سال

رشد اقتصادی

۱۳۹۰

۳/۱

۱۳۹۱

-۷/۷

۱۳۹۲

-۰/۳

۱۳۹۳

۳/۲

۱۳۹۴

-۱/۶

۱۳۹۵

۱۲/۵

۱۳۹۶

۳/۷

۱۳۹۷

-۵/۴

۱۳۹۸

-۶/۵

۱۳۹۹

۳/۶

متوسط

۰/۴۶

همانطور که مشخص است میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته کمتر از نیم درصد و نزدیک به صفر بوده است. بنابراین اظهارنظر آقای بهادری جهرمی در این باره، صحیح است. اما سایت آفتاب نیوز واژه (دهه گذشته) را به (دولت گذشته) جعل کرده و مدعی شده آمار سخنگوی دولت اشتباه بوده است.

درباره بخش دوم آمار اعلامی سخنگوی دولت مبنی بر افزایش رشد اقتصادی به حدود ۴.۵ تا ۵ درصد نیز کافی است به آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مراجعه شود.

طبق آمار مذکور، رشد اقتصادی کشور در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ هم ۴.۴ درصد بوده است.

توضیح شورای اطلاع رسانی دولت درباره یک گزارش / مستندات رشد اقتصادی صفر در دهه گذشته

سایت آفتاب نیوز در ادامه اعلام کرده که در فصل بهار سال ۱۴۰۰ که آخرین فصل کاری دولت روحانی بود، رشد اقتصادی کشور ۶.۷ درصد بوده است. این نوع نگاه سایت مذکور به آمار رشد اقتصادی نادرست است. برای ارزیابی عملکرد یک دولت باید وضعیت رشد اقتصادی در تمام دوران دولت مذکور ارزیابی شود، نه اینکه فقط یک فصل لحاظ شود. همانطور که در جدول بالا مشخص است، وقوع چهار سال رشد اقتصادی منفی در دوره هشت ساله یک دولت، بی‌سابقه بوده که در دولت گذشته رخ داده است.

بنابراین آمار اعلام‌شده از سوی سخنگوی دولت، به صورت شفاف بوده و بر اساس میانگین رشد اقتصادی سالانه دهه گذشته بوده است. از این رو، اینکه رشد اقتصادی یک فصل جایگزین میانگین یک دوره ۱۰ساله شود و ملاک ارزیابی عملکرد یک دوره قرار گیرد، قطعا مصداق شکنجه آماری است.

در پایان خاطرنشان می‌شود لحن بی‌ادبانه مطلب آفتاب نیوز و نسبت دادن دروغ به سخنگوی دولت، مستلزم عذرخواهی است.

سایت آفتاب‌نیوز به عنوان حامی دولت گذشته می‌تواند متوسط رشد اقتصادی در دولت‌های اخیر را منتشر کند تا مشخص شود عملکرد کدام دولت از لحاظ این شاخص‌، ضعیف‌ترین بوده است.