شهرخبر

شعر ناصرالدین شاه قاجار برای حضرت علی اکبر (ع)

شعر ناصرالدین شاه قاجار برای حضرت علی اکبر (ع)

شعری را که منتسب به ناصرالدین شاه قاجار برای حضرت علی اکبر (ع) می باشد در ذیل می خوانید.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا شعری  از زبان  ناصرالدین شاه قاجار برای حضرت علی اکبر (ع) سروده شده است که به شرح ذیل است.

یم فاطمی، دُر سرمدی،گل احمدی، مه هاشمی

ز سرادقات محمدی طلعت ظهور جلالتی

به سما قمر، به نبی ثمر، به فاطمه دُر، به علی گهر

به حسن جگر، به حسین پسر، چه نجابتی، چه اصالتی

به ملک مطاع، به خدا مطیع، به مرض شفا، به جزا شفیع

چه مقام بندگیش منیع، به چه بندگی و اطاعتی

خم زلف او چه شکن شکن، به مثال نقرۀ خام تن

سپری به کتف و کفن به تن، به چه قامتی و قیامتی

ز جلو نظر سوی قبله گه، ز قفا نظر سوی خیمه گه

که نموده شد به قدش نگه به چه حسرتی و چه حالتی

ز قفا دو زن شده نوحه گر، یکی عمه گشت و یکی پسر

که نما به جانب ما نظر به اشارتی و نظارتی

انتهای پیام