شهرخبر

شهادت دستکم ۳۰ عزادار حسینی بعد از انفجار تروریستی دیروز کابل

شهادت دستکم ۳۰ عزادار حسینی بعد از انفجار تروریستی دیروز کابل

در این فیلم شهادت دستکم ۳۰ عزادار حسینی بعد از انفجار تروریستی دیروز در غرب کابل را مشاهده می‌نمایید.